Hvilket gymnasium er Aarhus Private Gymnasium?


Aarhus Private Gymnasium er et lille gymnasium som satser på små hold og klasser med plads og tid til hver enkelt elev uanset dennes kulturelle baggrund.
Læreren har derfor et grundigt kendskab til de enkelte elever så han eller hun kan vejlede dem bedst muligt.


Vi har bygget vores skole på værdier som arbejdsomhed, faglighed, frihed, rummelighed, respekt og tolerance. 
Vi mener, at en god faglig udvikling styrkes af et godt socialt sammenhold.
På Aarhus Private Gymnasium har vi mange sociale tiltag, som knytter eleverne sammen både inden for, men også uden for skolens rammer. Det er ikke kun mellem eleverne, at der er et stærkt sammenhold, men pga. gymnasiets størrelse og dets engagerede lærerflok er der også en god relation mellem lærer og elev, som fremfor alt bygger på en gensidig forståelse og respekt.
Vort mål er både at give eleverne forudsætninger for at få en god ungdomsuddannelse og at forbedre deres forståelse af og deltagelse i det danske samfund.Vi er derfor et ganske almindeligt dansk gymnasium uden politiske og religiøse præferencer, men med stor respekt for medmennesket.

Ofte Stillede Spørgsmål

-Hvad slags gymnasium er Aarhus Private Gymnasium?
Aarhus Private Gymnasium er et helt almindeligt gymnasium, dvs. et alment gymnasium som øvrige gymnasier. Vi er et privat gymnasium og har som sådan en række muligheder for at tilrettelægge undervisningen på en anden måde end de offentlige gymnasier. Vi lægger således stor vægt på at have små hold og dermed skabe en stærk faglig sammenhæng i et godt og trygt undervisningsmiljø. Vi tror på at det er bærende for et godt undervisningsmiljø at skabe gode sociale rammer.  
-Hvordan kan man starte på Aarhus Private Gymnasium?
Man kan søge optagelse via optagelse.dk, eller ved at kontakte gymnasiet direkte.
-Koster det noget at gå på skolen?
Ja. Aarhus Private Gymnasium er en selvejende institution, der efter gældende lov modtager statstilskud. Skoleafgiften på Aarhus Private Gymnasium udgør 1100,- kr. pr. måned.
-Kan man starte på skolen efter grundforløbet?
Ja, så længe man har fuldført grundforløbet på et andet gymnasium, er det muligt at starte hos os.
-Hvilke fremmedsprog tilbyder skolen?
Udover engelsk, giver vi vores elever mulighed for at vælge mellem tysk og spansk som andet fremmedsprog.
-Tager man på studietur?
Ja, ligesom på et hvert andet gymnasium, tilbyder vi vores elever studieture. En studietur er indbegrebet af store oplevelser og fællesskab. På studieturen skal frugten af et længevarende undervisningsforløb ofte høstes. Det kan være sprog der står øverst på listen over rejsens faglige mål, men ofte vægtes kulturel forståelse, historie og andre fagområder ligeledes højt. Når rejsemålet udvælges er det også væsentligt at tænke på rejsens faglige formål.
-Kan man blive optaget på Aarhus Private Gymnasium, selv når man ikke er erklæret uddannelsesparat?
Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan du forsøge at komme ind på gymnasiet gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.
-Har skolen særlige krav til elever, der vil starte?
Alle elever skal have en bærbar computer med hver dag, da vi har mange ibøger (elektroniske bøger), som vi bruger i undervisningen. Herudover skal de fleste afleveringer i alle fag afleveres elektronisk på Lectio, som er skolens portal.

Åbent Hus

Søndag den 20. januar kl. 15-17 holder vi Åbent Hus på Aarhus Private Gymnasium. På dette eftermiddagsarrangement pr ...

Nyheder

Åbent Hus

Søndag den 20. januar kl. 15-17 holder vi Åbent Hus på Aarhus Private Gymnasium. På dette efterm ...

Dimission

I dag var en helt speciel dag på Aarhus Private Gymnasium. Det var nemlig første gang, at elever ...

Studietur til Sarajevo

I uge 11 var elever og lærere fra AAPG på studietur til Sarajevo. Den første dag var vi på byrun ...

Åbent hus

Søndag den 21. januar kl. 15-17 holder vi Åbent Hus på Aarhus Private Gymnasium. På dette efterm ...

Læs mere