Aarhus Private Gymnasium er et lille gymnasium som satser på små hold og klasser med plads og tid til hver enkelt elev uanset dennes kulturelle baggrund.
Læreren har derfor et grundigt kendskab til de enkelte elever så han eller hun kan vejlede dem bedst muligt.

Vi har bygget vores skole på værdier som arbejdsomhed, faglighed, frihed, rummelighed, respekt og tolerance.
Vi mener, at en god faglig udvikling styrkes af et godt socialt sammenhold.
På Aarhus Private Gymnasium har vi mange sociale tiltag, som knytter eleverne sammen både inden for, men også uden for skolens rammer. Det er ikke kun mellem eleverne, at der er et stærkt sammenhold, men pga. gymnasiets størrelse og dets engagerede lærerflok er der også en god relation mellem lærer og elev, som fremfor alt bygger på en gensidig forståelse og respekt.

Vort mål er både at give eleverne forudsætninger for at få en god ungdomsuddannelse og at forbedre deres forståelse af og deltagelse i det danske samfund.Vi er derfor et ganske almindeligt dansk gymnasium uden politiske og religiøse præferencer, men med stor respekt for medmennesket.