Stx-uddannelsen gennemføres med vægt på videnskabsfagene inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab.

Der undervises i en bred, almen fagrække. Du udvikler gennem uddannelsen din evne til faglig fordybelse og forståelse af videnskabernes anvendelse. Det sker blandt andet ved, at der i undervisningen lægges vægt på såvel det teoretiske som på fagenes anvendelse til analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger.

Hovedformålet er at forberede dig til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.