På Aarhus Private Gymnasium forbereder vi eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

Såvel i undervisningen som i skolens dagligdag vægtes åndsfrihed, ligeværd og demokrati samt styrkelsen af  elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Herved opnår vores elever forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.