Studieretningsfag

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse

Naturvidenskabeligt grundforløb

Historie A

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog: Tysk fortsættersprog B / Spansk begyndersprog A

Biologi C

Samfundsfag C

Oldtidskundskab C

Filosofi C

Religion B

Kunstnerisk fag: Billedkunst C eller Design og arkitektur C

Studieretningsprojektet

Valgfag

Hvis Tysk fortsættersprog B vælges (200 timer), er mulighederne for valgfag følgende (kun én af nedenstående):

  • Én niveauhævning og to fag på C-niveau (+275 timer)
  • Ét fag på B-niveau og ét fag på C-niveau (+275 timer)

Hvis Spansk begyndersprog A vælges (325 timer), er mulighederne for valgfag følgende (kun én af nedenstående):

  • Én niveauhævning (+125 timer)
  • To fag på C-niveau (+150 timer)

Hvad kan jeg blive? Se Adgangskortet.