Loven siger:

“Eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber. I fagene skal eleverne lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal eleverne opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af digitale produkter.”

(Lov om de gymnasiale uddannelser, §29, Stk. 6)

 

 

Dette forstås således på Aarhus Private Gymnasium::

 

 • Evnen til at søge og filtrere information
 • Evnen til at vurdere sikkerhed og troværdighed
 • Evnen til at bearbejde den udvalgte information til viden
 • Indsigt i forskellige lag af kommunikation og i adfærdskodeks
 • Evnen til at handle i og med forskellige videns- og kommunikationsfora

 

I praksis gennemføres fire forløb af varierende varighed:

 

 1. Introduktion til IT på Aarhus Private Gymnasium
 2. Grundlæggende anvendelse
 3. Find og formidl
 4. Tilegnelse af værktøjer

 

1) Introduktion til IT på Aarhus Private Gymnasium

 

Fokusområder

 • Wifi
 • Password håndtering
 • Skolens e-infrastruktur
 • Print

 

Praksis

 • At komme på skolens trådløse netværk
 • Password håndtering
 • Erfaring med skolens studieadministrative system (Lectio)
  • Skemaet
  • Lektier
  • Skriftlige opgaver
  • Beskeder i forbindelse med fravær
 • Skolens hjemmeside
 • Filer og mapper på computeren (Lokalstruktur på computeren)
 • Skolens e-kommunikationsstruktur (<elev navn>@aapg.dk)
  • Brug af OneDrive
   • ”Mit drev”/”delt med mig”
  • Grundlæggende brug af outlook-mail
   • Skriv/svar
   • Svar modtager/”svar alle”
   • Vedlæg dokument
   • Åbn/gem vedlagt dokument
   • Som download af dokumentet
   • Som reference til et dokument i OneDrive

 

Dannelse

 • Skolens IT-relaterede ordensregler (og konsekvensen ved ikke at overholde disse)
 • Kendskab til at arbejde i skyen på delte dokumenter

 

2) Grundlæggende anvendelse

 

Fokusområder

 • Udvidet brug af OneDrive
 • Dokumentformater
 • Online test
 • Adfærd på internettet

 

Praksis

 • OneDrive
  • Deling
  • To adgangstyper, hvem har adgang?
  • Forud delte mapper
  • Orden i mappestrukturen
  • Minimér egen deling (rod, uoverskuelighed)
  • Egen mappestruktur i OneDrive
  • Upload (eksplicit/træk over)

 

 • PDF
  • Fremstilling fra Microsoft Word
  • Samling af flere sider i ét dokument

 

Dannelse

 • Fornuftig brug af IT
  • Håndtering af internettets fristelser
  • Problemet ved multitasking
  • Netikette
   • Omgangstone
   • Digital mobning
   • Respekt for fælles data
  • Sikkerhed
  • Overvågning

 

3) Find og formidl

 

Fokusområder

 • Uni-login
 • Informationssøgning på nettet
 • Backup
 • Konvertering fra et dokumentformat til et andet

 

Praksis

 • Brug af Uni-login
 • Informationssøgning
  • Infomedia (via Skoda.emu.dk)
  • Udvidet brug af søgning med google.com
  • Dokumentation af søgeresultater
   • Direkte links
   • Anvisninger i tilfælde af “dybe links”
  • Backup
   • Online backup
   • Backup på harddisk
  • Konvertering af PDF til redigerbart dokument (docx)
  • Scanning (billeder og tekst, format, ocr)

 

Dannelse

 • Cookies
 • Installation af Disconnect
 • Overvågning og data-brokere
 • Copyright og ophavsrettigheder (jf. scanning ovenfor)

 

 

 

4) Tilegnelse af værktøjer

 

Fokusområder

 • Opdateringer
 • Antivirus programmer
 • Computervirus og Ransomware
 • Installation og fjernelse af programmer
 • Skyen
 • Videregående tekstbehandling
 • Videregående regneark
 • Præsentationer

 

Praksis

 • Installation og opdatering af antivirus programmer
 • Installation af opdateringer til Windows og Java
 • Præsentationer
  • Powerpoint (via Office365)
  • Screencast
 • Installation af et program
 • Videregående tekstbehandling (kan varetages af dansk/sprogfagene)
  • Styles, fodnoter, indholdsfortegnelse
 • Videregående regneark (kan varetages af matematik)
  • Formatering (farver, kanter, talformater mv – overskuelighed!)
  • Brug af funktioner (@max, @kvrod etc.)

 

Dannelse

 • At arbejde i skyen
 • Facebook
 • Cloud computing: muligheder og risici
 • Big Data