Studieretningsfag

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse

Naturvidenskabeligt grundforløb

Historie A

Dansk A

Engelsk B

2. fremmedsprog: Tysk fortsættersprog B / Spansk begyndersprog A

Biologi C

Samfundsfag C

Oldtidskundskab C

Filosofi C

Religion B

Kunstnerisk fag: Billedkunst C eller Design og arkitektur C

Studieretningsprojektet

Hvad kan jeg blive? Se Adgangskortet.