Studieretningsfag

Engelsk A

Spansk begyndersprog A

Tysk fortsættersprog B

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse

Naturvidenskabeligt grundforløb

Historie A

Dansk A

Matematik C

Fysik C

Biologi C

Kemi C

Samfundsfag C

Oldtidskundskab C

Filosofi C

Religion B

Kunstnerisk fag: Billedkunst C eller Design og arkitektur C

Studieretningsprojektet

Hvad kan jeg blive? Se Adgangskortet.