Er du færdig med grundforløbet?

Så har du mulighed for at skifte til et andet gymnasium – og da vi har plads til nye elever, kan det ske uden videre til AAPG!

Ring eller skriv – 28 41 35 85 eller info@aapg.dk

Går du i 9. eller 10. klasse?

Vil du gå på et alment gymnasium efter sommerferien?

Hvis du ønsker at gå på Aarhus Private Gymnasium, skal du søge om optagelse via optagelse.dk.

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan du forsøge at komme ind på gymnasiet gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Optagelsesprøven, der består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, afholdes over 4 timer.

Overvejer du en studentereksamen på Aarhus Private Gymnasium?

Vi optager løbende elever, der gerne vil skifte skole til Aarhus Private Gymnasium.

Vi har individuelle besøgsdage for enkeltelever – ring og spørg herom (2841 3585).

Selve ansøgningen om optagelse foregår via optagelse.dk.

Generelt om gymnasiet

Gymnasiet (stx) er en studieforberedende og almendannende uddannelse. Det betyder, at du i løbet af tre år får en bred faglig viden og lærer at forstå og tage stilling til det omgivende samfund og den verden, vi lever i.

Gymnasiet er en uddannelse, som effektivt forbereder dig på en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Unge med studentereksamen har gode muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet.

Gymnasiet er bygget op med et grundforløb, som er fælles for alle. Herefter følger du en af vore tre studieretninger.

Studentereksamen består af fag på gymnasialt C-, B,- og A-niveau, hvor C er det laveste og A det højeste niveau. Til en studentereksamen skal alle elever have mindst 4 fag på A-niveau og normalt 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau.