Skolen lægger stor vægt på at lade alle elever opleve demokrati ved at deltage i det til daglig i form af et elevråd.

På Aarhus Private Gymnasium har vi et elevråd, der består af elever fra alle årgange. Denne repræsentative elevgruppe er med til at diskutere skolens liv på vegne af alle elever og føre samtaler eller holde møder med ledelsen.

Elevrådet på AAPG er en organisk og aktiv gruppe med elever, der er engagerede og interesserede i skolelivet og elevernes rettigheder og vilkår.

På AAPG støtter vi op omkring vores elevråd, fordi det er med til at udvikle skolen, og fordi det er en demokratisk ordning, som giver vores elever medbestemmelse.