På Aarhus Private Gymnasium fokuserer vi på at skabe et inkluderende undervisningsmiljø. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev for at løfte alle elevers faglige niveau.

Den inkluderende tilgang er en del af vores værdigrundlag og er derfor en grundlæggende del af den måde vi arbejder med vores fokuspunkter.

Vores mål er at gøre eleverne til selvstændige studerende, samarbejdende i klasserne på tværs af etniciteter og køn. Der lægges vægt på at skabe en hensigtsmæssig elevadfærd, hvor alle trives, både før under og efter lektionerne.

Vi har særligt fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling af arbejdet med elevernes skriftlighed. Desuden har vi i tiden op til eksamensperioden et særligt fokus på at gøre eleverne klar til de mundtlige og skriftlige prøver. Vi lægger stort vægt på skriftligheden, hvorfor alle opgaver er vurderet ud fra en danskfaglig synsvinkel.