På Aarhus Private Gymnasium foretager vi løbende arbejdspladsvurdering i form af spørgeskemaer på Lectio. Vi lytter til elevernes og de ansattes ris og ros og indfører derefter en handlingsplan hvis nødvendigt.

Medlemmer af AMR er Ulla Kristensen (repræsentant for de ansatte) og Peder Bjerre Nielsen (ledelsen).

 

I efteråret 2016 blev elever og lærere spurgt om deres mening om arbejdsforholdene og miljøet på AAPG. Der er generelt meget stor tilfredshed, men begge parter peger dog på at de i et vist omfang oplever et stort arbejdspres og deraf følgende tendenser til stress.

Der blev derfor afholdt møder mellem rektor og lærere (i november 2016) – og mellem først rektor og ER, senere rektor og alle elever (i december 2016) for at se på hvilke årsager, der er hertil, og hvordan arbejdspresset kan begrænses.

Den samlede rapport kan ses her