Grundlag

 

Almendannelse og dannelse i en globaliseret verden er afgørende for, hvordan man klarer sig.

At kunne færdes i flere sammenhænge med en sikkerhed for, hvad der er korrekt adfærd i den konkrete sammenhæng, er nødvendigt for globaliseringens borgere.

Almendannelse handler om at forstå det, der er nødvendigt for at kunne klare sig i den verden, man lever i.

Det kræver, at man kan uddanne sig, fungere i sin profession, deltage i demokratiet via aktivt medborgerskab og indgå i sociale fællesskaber.

Vi betragter det som en fordel at være et lille, trygt og effektivt læringssted, ja at være “lilleskole” er faktisk vort mål.

Vi fokuserer på at være en skole, hvor alle kender alle. Vi lægger vægt på at vi alle bidrager til at skabe et miljø, der accepterer alle, som de er, og vi tilrettelægger undervisningen derefter.

Her tages der hensyn til din kulturelle baggrund, men vi favoriserer ikke nogen frem for andre.

Vi tilbyder mentorordning med rollemodeller, der kan hjælpe dig til at afklare, hvordan du kan nå dine mål.

Vi præsenterer dig for mange sider  af samfundet – ikke kun ved at læse om det, men også ved at du møder mennesker, der er en aktiv del af det.

 

 

Vores kerneværdier er:

 

Ansvar, som betyder at vi respekterer fælles beslutninger og skolens regler, og at vi påvirker skolens udvikling gennem deltagelse i f.eks. råd, udvalg og arbejdsgrupper

Tolerance, som betyder at vi kan rumme både forskellighed, fællesskab og individuel udvikling, og at vi er hjælpsomme og hver især bidrager til en behagelig og tillidsfuld omgangstone. Det betyder også, at vi tager os tid til at lære kolleger, elever og kammerater at kende og til at dyrke fællesskabet.

Fornyelse, som betyder at vi sætter ambitiøse mål både særfagligt, fællesfagligt og pædagogisk. Det betyder også, at vi giver mulighed for faglig og personlig udvikling for alle, at vi hilser nye ideer og initiativer velkommen og bidrager til en konstruktiv sparring og støtte til implementering.

Åbenhed, som betyder at vi arbejder med en åben og gennemskuelig kommunikation, at vi opdyrker og vedligeholder kontakter ud af huset regionalt, nationalt og internationalt og at vi prioriterer samarbejdet med folkeskoler og de videregående uddannelser.

Trivsel, som betyder at vi bidrager aktivt til et kollegialt klima, hvor arbejdsglæde og motivation fremmes, og at vi støtter og udvikler et aktivt elevmiljø i tilknytning til og uden for undervisningstiden.

Almendannelse, som betyder at kunne færdes i flere sammenhænge med en sikkerhed for, hvad der er korrekt adfærd i den konkrete sammenhæng er nødvendigt for globaliseringens borgere. Almendannelse handler om at forstå det, der er nødvendigt for at kunne klare sig i den verden, man lever i. Det kræver, at man kan uddanne sig, fungere i sin profession, deltage i demokratiet via aktivt medborgerskab og indgå i sociale fællesskaber.

Diversitet som en styrke og ressource, som betyder at potentialer udfoldes, skaber en værdi og bringes i spil til gavn for det omliggende samfund.  De ressourcer støtter vi med at insistere på en god omgangstone med respekt for forskelligheder. Man må meget gerne undre sig og spørge, og italesætte diversitet.

Høj faglighed og inklusion, som betyder at det er afgørende at kende hver elevs individuelle behov. Det kalder vi at møde hver elev, hvor han/hun er. Vi tror på fremgangen kommer ved at man kender den enkelte elevs behov og får skabt en skole, hvor der er en god ungdomsuddannelse, som giver god adgang til kompetencegivende videregående uddannelser. Mens målet er uddannelse, er midlerne høj faglighed, inklusion og engagement blandt lærere og elever.

Karrieresparring, som betyder at vi prioriterer samarbejdet med erhvervslivet og gymnasiet er med til at de studerende i videst muligt omfang matches med mentorer som kan være karriererådgiver eller sparringspartner for dem igennem undervisningstiden.